اولویت ما همیشه حسِ خوبِ زندگیه. ما ازته‌دل می‌خوایم که همه مزه زندگی رو بچشن و اون رو به‌صورت کامل تجربه کنن. جوراب واسه این کار یه ابزاره، یه وسیله است، یه نقطه شروعه. این همیشه واسه ما یه هدف بوده: این که نقطه شروعِ حالِ خوبتون باشیم!